Cribis 22 05 Visualhero Achicirivolgiamo (1)

Pro koho je Synesgy?

Synesgy je digitální a globální platforma, která vznikla spojením aktivit společnosti CRIF s ESG aktivitami dalších strategických partnerů po celém světě. Synesgy shromažďuje a spravuje informace o úrovni udržitelného podnikání společností.

Pomocí dotazníku a v souladu s mezinárodními standardy (jako je Agenda OSN 2030, United Global Compact a Taxonomie EU) umožňuje platforma Synesgy korporacím, malým a středním podnikům, bankám a pojišťovnám hodnotit vlastní úroveň udržitelného podnikání a ověřovat totéž u svých zákazníků a dodavatelů.

Icona PMI Smes

Malé a střední podniky

Zaměření na správné postupy v udržitelném podnikání je nyní nezbytným předpokladem pro stabilní a trvalý rozvoj podnikání i v budoucnosti.

Díky hodnocení ESG faktorů se jednotlivé společnosti mohou posuzovat nejen na základě finančních výkazů a účetních informací, ale také na základě nefinančních faktorů, které souvisejí s firemními hodnotami, identitou a strategiemi z hlediska životního prostředí, etiky a sociální odpovědnosti.

Platforma Synesgy umožňuje firmám provést sebehodnocení úrovně udržitelného podnikání, identifikovat silné stránky a možnosti zlepšení. Díky tomu mohou přijmout vhodná opatření a zahájit tak cestu k vyšší úrovni udržitelného podnikání, a stát se tak na trhu konkurenceschopnějšími.

Icona Aziende

Korporace

Společnostem v rámci vašich dodavatelských řetězců zákony nařizují sledovat a řídit vhodnou úroveň udržitelnosti jejich služeb vedoucích k vytvoření vašeho konečného produktu.

Prostřednictvím hodnocení úrovně udržitelného podnikání vašich dodavatelů je možné analyzovat, jak si dodavatelé po celém světě stojí v různých ukazatelích výkonnosti ESG, a díky tomu můžete vylepšit vaši úroveň udržitelného podnikání.

Využití platformy Synesgy založené na standardní metodice a lokalizaci sběru informací je efektivní zejména pro globální dodavatelské řetězce.

Icona Bancheassicurazioni

Banky a pojišťovny

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) zavedl od roku 2022 ukazatel Green Asset Ratio (GAR), který měří úroveň udržitelného podnikání bank na celkových aktivech.

Pro banky i pojišťovny se analýza ESG faktorů stává kritickou a rozhodující složkou finančních hodnocení řízených investory, regulačními orgány a společnostmi.

Proto je velmi důležité provádět analýzu ESG faktorů vyplněním dotazníku, který finančním subjektům umožní orientovat úvěrové strategie udržitelnějším, odpovědnějším a transparentnějším směrem.

Synesgy umožňuje prověřovat a monitorovat společnosti nejen kvantitativně, ale i kvalitativně v otázkách souvisejících s udržitelností, sociálními aspekty, správou a řízením společností.