Nature World

Závazek k udržitelnému rozvoji

Díky svým zkušenostem se společnost CRIF rovněž ujala klíčové role při vývoji postupů, modelů, nástrojů a služeb pro udržitelný rozvoj podnikání a zpřístupnila trhu soubor služeb určených k integraci faktorů ESG do modelů a procesů zadávání veřejných zakázek a řízení rizik. Přijetí firemní politiky zohledňující ESG faktory je volba, která je investory a spotřebiteli oceňována. Proto CRIF pomáhá společnostem zaměřit jejich úsilí tímto směrem a informovat o naplňování principů jejich udržitelného rozvoje prostřednictvím standardizovaných, digitálních a globálních nástrojů.

V souladu s tímto přístupem se CRIF vydal cestou integrace udržitelnosti do podnikových strategií, politik a procesů, čímž potvrzuje, že udržitelnost je základem podnikových politik s cílem podpořit růst a udržitelný rozvoj svých klientů.

Metodologie CRIF Ratings

CRIF Ratings, společnost skupiny CRIF, je ratingová agentura oprávněná přidělovat úvěrové ratingy nefinančním podnikům se sídlem v Evropské unii.

Na agenturu dohlíží ESMA (Europien Securities and Markets Authority), evropský orgán dohlížející na řádné fungování finančních trhů.

Od roku 2020 agentura CRIF Ratings aktualizovala svou metodiku tak, aby do svých ratingů zahrnula environmentální a sociální faktory, a stala se tak jedním z referenčních bodů nejen v Itálii v oblasti hodnocení ESG faktorů společností všech velikostí a odvětví.

Projekt TranspArEEnS

CRIF je partnerem ambiciózního evropského projektu TranspArEEnS (Mainstreaming Transparent Assessment Of Energy Efficiency In Environmental Social Governance Ratings), který koordinuje Univerzita Ca' Foscari v Benátkách a který je financován částkou 1,5 milionu eur Evropskou komisí. Cílem projektu je oživit udržitelné investice společností tím, že nabízí trhu standardní model pro transparentní a přísné hodnocení faktorů ESG.

Globální pokrytí

Metodika platformy Synesgy umožňuje hodnotit environmentální, sociální a řídící faktory udržitelného podnikání společností po celém světě a získat konzistentní skóre udržitelnosti ESG, které porovnává společnosti podle globálních standardů.

V hlavních světových ekonomikách Synesgy rovněž vyvinula metodiky, hodnocení a procesy odpovídající místním specifikům.

Bezpečnost a certifikace

Společnost CRIF každoročně realizuje významné investice s cílem zajistit nejvyšší standardy bezpečnosti zpracovávaných informací a kvality řešení.

 

 

 

Vykročte na cestu za udržitelným podnikáním se Synesgy

Zjistit ESG skóre