way_of_nature

Co děláme

Platforma Synesgy umožnuje měření aktivit firem, bank a pojišťoven v oblasti péče o životní prostředí, sociální problematiky a formy jejich řízení.

Platforma umožňuje snadné, přímé a globální použití, aniž by byla vynechána lokální specifika. Cílem je lokalizovat dotazník podle regulačních a obchodních referencí země, ke které se společnost vztahuje.

Platforma Synesgy

Dotazník

ESG rámec

Základní otázky

Oborově specifické otázky

Agentura CRIF Ratings

Kontrola kvality

Místní regulace

Lokální obchodní informace

Právní validace

Datová kvalita

Podpora a poradenství

Zákaznická péče o dodavatele

Zákaznická péče o firmy a jejich dodavatele

FAQ

Zákaznická linka

Vyhodnocení

Skóre

Certifikát

Dashboard

01 B

Dotazník

Klíčovým nástrojem Synesgy jsou specializované dotazníky, které jsou založeny na aktuálních tržních předpisech ESG jako jsou UNGC, GRI, UN 17 SDGs, EBA LOM a Taxonomie EU pro udržitelné činnosti.

Dotazníky jsou založeny na dvoustupňovém přístupu. Základní část je s otázkami odkazujícími na Global Reporting Iniciative (GRI) a zaměřenými na obchodní stránku a principy životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení.

Druhá část zahrnuje otázky s ohledem na odvětví, do kterého společnost patří. Dotazník Synesgy je certifikován ratingovou agenturou CRIF Ratings (CRA), která je uznávána na evropské úrovni.

02 B

Hodnocení a plán rozvoje

Závěrečné hodnocení Synesgy poskytuje uživateli skóre a certifikát, které si může stáhnout přímo z platformy, aby získal vlastní hodnocení ESG faktorů. Výkonnost v oblasti ESG je hodnocena prostřednictvím celkového skóre rozděleného do pěti menších oddílů, které tvoří celkový dotazník. Společnost má pak k dispozici akční plán Synesgy, který upozorňuje na oblasti, které je třeba rozvíjet, aby se zvýšila úroveň udržitelného podnikání.

03 B

Podpora a poradenství

Pro zajištění potřebné podpory je v rámci platformy Synesgy poskytována péče o její uživatele včetně poradenství, a to pro každou zemi, v níž je provozována. Péče o zákazníky je zaměřena na spolupráci s klientem v každé fázi procesu – od pochopení zásad ESG, přes vyplnění dotazníku, až po získání certifikátu.

04 B

Vyhodnocení

Pro zajištění kvality údajů a odpovědí jsou prováděny jejich automatické i manuální kontroly. Platforma automaticky provádí kontrolu toho, co je v dotazníku uvedeno. Pokud systém zjistí nesrovnalosti, je uživatel požádán o podpůrnou dokumentaci, která potvrdí odpovědi v dotazníku. Nesrovnalostmi se zabývá tým zkušených analytiků, kteří dokumentaci zkontrolují a v případě potřeby kontaktují přímo uživatele.

Zajímá vás více informací?

Napište nám!
Ipad

Skórovací model Synesgy, vyvinutý autorizovanou ratingovou agenturou CRIF Ratings, umožňuje snadnou vizualizaci skóre získaného v 5 částech dotazníku (podnikání, životní prostředí, sociální oblast, správa a odvětví). Tyto oblasti jsou syntetizovány do "celkového" skóre, které je shrnuje.

Pro společnosti, které chtějí hodnotit firmy ve svém dodavatelském řetězci, poskytuje Synesgy přehledy výkonnosti faktorů ESG. Díky tomu si společnosti mohou v jednotlivých oblastech analyzovat skóre u svých dodavatelů.

 

Icona Coccarda Resize (1)

Synesgy skóre, které je dostupné uživatelům po vyplnění dotazníku, lze nalézt v certifikátu. Ten je možné stáhnout přímo z digitální platformy a sdílet ho na webových stránkách anebo ho prezentovat firmám ve svém dodavatelském řetězci.

Doba platnosti certifikátu Synesgy je 12 měsíců. Po uplynutí této doby by mělo být provedeno nové hodnocení.

Kromě toho je spolu s certifikátem vydán Synesgy report, který poskytuje kompletní analýzu jednotlivých environmentálních, sociálních a řídících aspektů souvisejících se sekcí průmyslového odvětví, do něhož patří, a které přispívají ke složení skóre ESG.