Forest

Členství

Cílem platformy Synesgy je zvýšení transparentnosti společností v oblastech jejich udržitelného podnikání, etického chování a řízení. Platforma Synesgy je vytvářena na základě principů těchto významných mezinárodních organizací:

CBCSD

Czech BCSD je občanské sdružení založené po záštitou Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) – www.wbcsd.org, v němž se sdružují významné české společnosti i jednotlivci, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí.

Záměrem občanského sdružení je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti.

Cílem členství CRIF v CBCSD je podpora cílů sdružení poskytování nástrojů a odbornostmi, kterými CRIF disponuje v oblasti ESG – nástroje na sběr a poskytování dat o udržitelnosti.

Více informací najdete na www.cbcsd.cz

Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s. (též známé jako Carbon Tracker) spojily své síly společnosti z oboru financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci CO2. Posláním unikátní platformy je zejména sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.

Cílem členství CRIF v Carbon Tracker je podpora sběru informací o uhlíkové stopě největších českých společností spolu s rozšiřováním okruhu českých společností aktivně podporujících cíle dekarbonizace, z nichž je řada klienty CRIF.

Více informací najdete na www.carbontracker.cz

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative je standardní rámec pro podávání informací o společenské odpovědnosti firem, který přijalo více než 1000 společností. GRI vznikla v roce 1997, aby pomáhala společnostem vykazovat environmentální, sociální a ekonomické dopady jejich podnikatelské činnosti.

Synesgy je nyní členem GRI.

Více informací najdete na www.globalreporting.org

United Nations Global Compact

Global Compact je dobrovolná iniciativa vytvořená pod záštitou Organizace spojených národů (OSN), která má motivovat společnosti k přijímání udržitelných a sociálně odpovědných postupů a podávání informací o jejich naplňování. UN Global Compact je rámec pro společnosti založený na deseti principech v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních otázek.

Synesgy je od roku 2022 signatářem UN Global Compact.

Více informací najdete na www.unglobalcompact.org

Swiss Clean Tech

Obchodní sdružení Swiss Clean Tech má přibližně 500 členů z různých odvětví. Členové sdružení podepsali chartu a angažují se v otázkách klimatu. Společným přístupem směřují k tomu, aby Švýcarsko bylo do roku 2050 neutrální, pokud jde o emise CO2.

Více informací najdete na www.swisscleantech.ch

ASviS

Cílem ASviS (Italská aliance pro udržitelný rozvoj) je zvýšit povědomí o významu udržitelného rozvoje v italské společnosti, hospodářských subjektech a institucích prostřednictvím sítí všech aktérů, kteří se zavázali k dosažení jednoho nebo více ze 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 cílů globální agendy, jež OSN schválila v září 2015, s cílem přispět k vymezení vhodné národní strategie udržitelného rozvoje, které má být dosaženo do roku 2030.

Synesgy vstoupila do sítě ASviS v červnu 2022.

Více informací najdete na asvis.it