Cribis 22 05 Visualhero Chisiamo (3)

CRIF

Za posledních 10 let se povědomí o zásadách udržitelného podnikání značně zvýšilo, což vedlo společnosti, úvěrové instituce a pojišťovny k tomu, aby přezkoumaly svůj obchodní model a dopad svých aktivit na planetu. Tento vývoj vedl investory, spotřebitele a společnosti k tomu, aby věnovali zvláštní pozornost dodržování zásad ESG a modelu jejich hodnocení, aby definovali udržitelné finanční investice na jedné straně a ověřovali míru udržitelného podnikání svého dodavatelského řetězce na straně druhé.

Synesgy je globální platforma pro zlepšení přechodu společností na udržitelné podnikání s využitím v ní shromážděných dat a informací.

Globální síť odborníků

Dodavatelský řetězec

Udržitelné podnikání

Digitální platforma